Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Καλό Στάδιο


Σαρακοστή… Περίοδος θλίψης. Περίοδος αυτοσυγκράτησης, περίοδος ορίων, περίοδος κάθαρσης. Κάθαρσης του σώματος, του πνεύματος, της καρδιάς, του νου και της γλώσσας. Μα πάνω απ’ όλα, στο αποκορύφωμά της, περίοδος δυνατής ελπίδος.
Ας προσευχηθούμε με δύναμη στον Θεό να μας δωρίσει τις αρετές Του και να ευλογήσει τις ψυχές μας. Κι ας μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε και να συμμετάσχουμε στην χαρά της Στάυρωσης και Ανάστασής Του.

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου,
Πνεύμα αργίας, περιεργείας, φιλαρχίας
Και αργολογίας μη μοι δως.
Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης,
Υπομονής και αγάπης
Χάρισαί μοι τω σω δούλω.
Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι
Του οράν τα εμά πταίσματα, και
Μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου
Ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων,
Αμήν.